• Miễn phí đăng tin VIP cho tất cả thành viên chính thức của Tinrao24h xem chi tiết

Chuyển Giao Quy Trình Sản Xuất Cồn Thạch & Cồn Khô

phlongvn943

Đã xác minh
Cục cồn thạch có rất nhiều tiện lợi nếu so với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch mang nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu (ba chục phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, tiện lợi cho việc tẩy rửa bếp. Vì thế ngày nay rất nhiều đám tiệc & hàng quán tiêu dùng cục cồn thạch hơn.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Tư Vấn Quy Trình Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối đến các quán ăn, nhà hàng & đám tiệc . Liên hệ SĐT: 077.9625.524 (Anh Thành). Chi phí tư vấn cho mỗi sản phẩm: 5 triệu.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Chuyển Giao Công Thức Làm Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối đến các quán ăn, nhà hàng & đám tiệc . Vui lòng liên hệ ĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Giá chuyển giao cho 1 sản phẩm là 5 triệu.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Cồn thạch & cồn khô rất được ưa chuộng hiện tại ở các đám tiệc, quán ăn và nhà hàng. Dùng cồn thạch và cồn khô có nhiều lợi điểm so gas.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất là an toàn. Không có dùng nhiệt ở giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất dễ dàng tìm.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Dùng cồn thạch mang lại nhiều tiện lợi so với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu (ba chục phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bả, dễ dàng trong việc làm sạch bếp cồn thạch. Vì vậy ngày nay có rất nhiều đám tiệc và hàng quán tiêu dùng sản phẩm cồn thạch hơn.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Chuyển Giao Công Nghệ Làm Cồn Thạch và Cồn Khô cung cấp đến những quán ăn, đám tiệc và nhà hàng . Xin liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Mr Thành). Giá tư vấn cho một sản phẩm: năm triệu.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Cồn thạch và cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện tại ở những hàng quán & đám tiệc. Tiêu dùng cồn thạch có ưu thế hơn nếu so bếp gas.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Quy trình sản xuất cồn thạch thì đơn giản và an toàn. Không có sử dụng nhiệt lượng ở công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu dùng sản xuất cồn thạch rất dễ dàng tìm.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Sử dụng cồn thạch có nhiều tiện lợi nếu so với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch cung cấp nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu (ba mươi phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, tiện lợi cho việc rửa bếp cồn. Vì vậy hiện nay nhiều hàng quán & đám tiệc sử dụng sản phẩm cồn thạch.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Chuyển Giao Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch phân phối cho những đám tiệc & hàng quán . Vui lòng liên hệ SĐT: 077.9625.524 (Mr. Thành). Giá tư vấn cho một sản phẩm là 5 triệu.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Cồn khô được tiêu dùng nhiều hiện tại trong những đám tiệc, nhà hàng & quán ăn. Việc dùng cồn thạch & cồn khô có lợi hơn so gas.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Công đoạn sản xuất cồn thạch thì đơn giản và an toàn. Không dùng nhiệt lượng trong công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu dùng để sản xuất cồn thạch dễ mua.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Sản phẩm cồn thạch có những ưu thế nếu so sánh với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch mang lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy rất lâu (nửa tiếng) và trong quá trình cháy không để lại cặn, thuận lợi cho việc rửa bếp. Chính vì vậy hiện tại rất nhiều nhà hàng, đám tiệc và quán ăn tiêu dùng viên cồn thạch.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Hướng Dẫn Quy Trình Làm Cồn Thạch phân phối cho những đám tiệc, quán ăn, nhà hàng . Liên hệ SĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Chi phí tư vấn cho mỗi sản phẩm: 5 triệu.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện nay trong các đám tiệc, nhà hàng & quán ăn. Xài cồn khô và cồn thạch có nhiều thuận lợi nếu so bình gas.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Giai đoạn sản xuất cồn thạch rất an toàn. Không có sử dụng nhiệt độ ở công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu dùng sản xuất cồn thạch rất dễ mua.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Dùng cồn thạch mang lại nhiều thuận lợi so với sản phẩm cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy rất lâu (ba chục phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, dễ dàng cho việc tẩy rửa bếp cồn. Vì vậy ngày nay có nhiều đám tiệc, quán ăn và nhà hàng tiêu dùng cục cồn thạch hơn.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Chuyển Giao Công Nghệ Làm Cồn Khô và Cồn Thạch cung cấp cho các đám tiệc, quán ăn & nhà hàng . Vui lòng liên hệ SĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Giá hướng dẫn cho một sản phẩm là 5 triệu đồng.
 

phlongvn943

Đã xác minh
Cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện tại trong các nhà hàng, quán ăn và đám tiệc. Tiêu thụ cồn thạch & cồn khô tiện lợi hơn so bếp gas mini.
 
Top